Vastgoedbeleggingen zijn stabiel en inflatie-ongevoelig

In het verleden kon je voor het optimaliseren van je financieel vermogen terecht bij de gekende spaarboekjes. Jaarlijks ontving je een bijkomend bedrag via de rentes. Op vandaag zijn deze bedragen echter gedaald. Rekening houdend met de huidige inflatie wordt jouw spaargeld jaarlijks minder waard. Kortom, de tijd dat het spaarboekje een succesvolle oplossing is, ligt al even achter ons.

Nieuwe opportuniteiten zoeken om jouw geld zo goed mogelijk te laten renderen, is dus aangewezen. Een andere mogelijkheid is het beleggen van jouw geld op de beurs. Hierbij kunnen zeer mooie winsten worden geboekt, op voorwaarde dat je de tijd neemt om hierin te verdiepen. Het volgen van de actualiteit, het bestuderen van de jaarverslagen … en (een tikkeltje) geluk zijn vereist om op de beurs hoge winsten te boeken. Al kan dit ook (ernstig) tegenvallen.

Een minder risicovolle optie is ervoor kiezen om te investeren in beleggingsfondsen, al is het behalen van hoge winsten winst in dit geval ook moeilijker. Je blijf bovendien wel afhankelijk van externe personen en hun beslissingen, (strategische) keuzes … Je geeft de controle over jouw geld uit handen aan derden.

Hieraan biedt het kopen van een tweede eigendom een passend antwoord. Je behoudt de controle (al dan niet met ondersteuning van een gespecialiseerd makelaar), ontvangt maandelijks een uitbetaling (i.t.t. het investeren in fondsen) en creëert waarde behoud.

Kortom, vastgoedbeleggingen zijn een uiterst interessante keuze om het rendement van jouw geld te optimaliseren.

De zoektocht naar een interessante investering

Eens jouw budget, inclusief het te ontlenen kapitaal, gekend is, kan je overgaan tot de effectieve zoektocht. De locatie is hierbij een cruciale factor: een eigendom vlakbij het centrum van een stad of gemeente, nabij een goede verbindingsweg …, al dan niet in combinatie met een groene omgeving ... Het belang van een goede ligging mag je niet onderschatten.

Een andere bepalende factor is de energie-zuinigheid van een eigendom. Het EPC-attest geeft hier alvast enige passende info weer.

Uiteraard ben je niet de enige die op zoek is naar vastgoedbeleggingen. Door een spel van vraag en aanbod wordt het strategisch goed gelegen onroerend goed door een hoger kostenplaatje, maar normaalgezien ook een hogere huurprijs, gekenmerkt. Alvorens het investeringsvastgoed aan te kopen, toets je de te verwachten huurprijs even af met de huurmarkt. Luister hiervoor zeker ook bij een lokale vastgoedmakelaar; zij kennen de lokale markt in principe uit hun broekzak en kunnen je gericht adviseren.

Als je de te verwachten huurprijs hebt achterhaald, ben je klaar voor de volgende stap: het bepalen van het rendement. Hierbij verwijzen we je graag naar onze calculator. Heb je een specifieke situatie, of had je graag wat meer advies ingewonnen omtrent de bepaling van het rendement van jouw vastgoedbelegging, aarzel niet om contact op te nemen met de medewerkers van Lavance Invest.

De bepaling van jouw rendement varieert in functie van jouw verkregen rentevoet, jouw te ontlenen kapitaal, jouw afbetalingstermijn … Deze persoonsgebonden factoren in combinatie met de persoonlijke voorkeuren, zoals bv. er later zelf gaan wonen, eigendom voor de kinderen …, verklaren waarom onroerend goed X wel een geslaagde investering kan zijn voor jou, en niet interessant voor jouw vriend of collega.

Als dit rendement een groen resultaat oplevert, ben je klaar voor de volgende stap: het uitbrengen van een bod.

Overgaan tot aankoop van een onroerend goed

De aankoop van een nieuwe eigendom is geen alledaags gebeuren.
Hierbij toch enige tips om de aankoop van jouw vastgoedbeleggingen vlot te laten verlopen.

Een bod dient steeds schriftelijk te worden uitgebracht (mag per mail). Hierbij is het aangewezen om aan jouw bod steeds een redelijke geldigheidstermijn te koppelen (bv. een 4-tal dagen).

Indien er nog aan enkele voorwaarden dient voldaan te worden (bv. het bekomen van een lening), kan je deze als opschortende voorwaarde vermelden. Ook als je geen problemen verwacht bij het krijgen van de lening, is het aangewezen om deze opschortende voorwaarde te koppelen aan jouw bod. Je weet maar nooit …

Vanaf dit moment is het (bang) wachten op het antwoord van de verkoper.

Bepaal vooraf de maximale prijs die je bereid bent om te investeren in deze vastgoedbelegging. Het overschrijden van deze prijs kan resulteren in een wrang gevoel achteraf, en dat wil iedereen liever vermijden.

Zodra jouw bod schriftelijk wordt aanvaard, is er een overeenkomst tussen beide partijen … en ben je, in principe, weldra de officiële eigenaar van jouw (eerste) vastgoedbelegging. De makelaar gaat nu aan de slag voor het opmaken van de compromis. Nadat de door jou aangestelde notaris dit document heeft gecontroleerd, kan de compromis worden ondertekend. Na ondertekening van deze compromis, dien je het voorschot over te schrijven op de derdenrekening van de notaris. Om verwarringen en discussies te vermijden, betaal je dan best ook geen voorschot rechtstreeks aan de eigenaar of makelaar om jouw bod kracht bij te zetten.

Binnen de vier maanden volgend op de ondertekening van de compromis, zal de notariële akte verleiden. Vanaf dat moment ben je de officiële eigenaar van het aangekochte onroerende goed. Jouw eerste vastgoedbelegging is een feit ! Proficiat !

Nu kan je van start gaan met het zoeken van een nieuwe huurder (of indien je reeds eerder de zoektocht hebt opgestart) het overhandigen van de sleutel aan de nieuwe huurder na het uitvoeren van de plaatsbeschrijving.

PS: laat je het huurcontract toch even nalezen door een specialist ter zake? Het kan discussie achteraf vermijden.